Από τον Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, παραπλεύρως της αίθουσας «Μελίνα Μερκούρη», θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση – διαβούλευση από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ για τη β φάση σχεδιασμού του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Τα θέματα τις ενημέρωσης – διαβούλευσης είναι:
Διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος
Συνεργασίες – δικτυώσεις φορέων και επιχειρήσεων
Καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
Η συμμετοχή και ανταπόκριση των ενδιαφερομένων τοπικών συλλόγων και φορέων κρίνεται αναγκαία για τη βέλτιστη προετοιμασία του τοπικού προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το Δελτίο Επενδυτικού Ενδιαφέροντος  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να   ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του τοπικού προγράμματος   www.anias-leader.gr