Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη συνεδρίασε σήμερα στη Περιφέρεια η πενταμελής επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμο 4386/2016. 

Τα μέλη της επιτροπής, που αποτελείται από εκπροσώπους των Ερευνητικών και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, αποφάσισαν να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της πρόσκλησης για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μελών του συμβουλίου, ενώ συζητήθηκαν και άλλα θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης.

Στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης η Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης Χρυσούλα Δασκαλάκη.