Τη μετάταξη 18 ατόμων από υπηρεσιακές μονάδες της πρ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων – νυν Περιφερειακής Ενότητας Χανίων - για την άσκηση των μεμονωμένων αρμοδιοτήτων, που μεταβιβάστηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο Δήμο Χανίων, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά τη συνεδρίασή του, τη Δευτέρα  κατόπιν σχετικής πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ενέκρινε το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με 4ετή θητεία, ως εξής:

Τη θέση του προέδρου κατέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ.Νίκος Ξυνίδης και του αντιπροέδρου ο κ.Γιώργος Ναξάκης.