Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διαθέτοντας διαρκή επαγρύπνηση ως προς τη σπουδαία αποστολή που του έχει ανατεθεί  σε μια εξαιρετικά κομβική γεωπολιτική θέση της χώρας και έχοντας ειδικό ρόλο στη θάλασσα, τα λιμάνια και τις ακτές που εμπίπτουν στα όρια της τοπικής του αρμοδιότητας, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, με γνώμονα την παγίωση της νομιμότητας, την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκλήματος, τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας και την περιφρούρηση του θαλασσίου τουρισμού.

Ειδικότερα η αστυνομική δραστηριότητα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου από 01/6 έως 20/9/2016, σε αριθμούς αναλύεται ως ακολούθως:

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 398.040,00€ για διάφορες παραβάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (01/6-20/9/16), σχηματίσθηκαν 118 δικογραφίες για αδικήματα του Κοινού Ποινικού Δικαίου και Ειδικών Ποινικών Νόμων και συνελήφθησαν 2 άτομα για παράβαση νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών,  1 διακινητής, 33 άτομα για παράβαση του νόμου για παράνομη είσοδο στη χώρα και κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, 1 άτομο για διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, 1 άτομο για μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών και 2 άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλων.

"Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου είναι και θα παραμείνει προσηλωμένο στην προσπάθεια παγίωσης της νομιμότητας στους χώρους αρμοδιότητάς του, ενισχύοντας τη δικτύωση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση αυτή", αναφέρεται στην ανακοίνωση του λιμεναρχείου.