Να επαναφερθεί η ποσοστιαία μείωση 20% στην εισφορά σε χρήμα για όσες ιδιοκτησίες εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ζητούν 22 βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή με πρωτοβουλία του Βουλευτή Χανίων κ. Αντώνη Μπαλωμενάκη. 

Στην ερώτηση υπενθυμίζεται ότι παρόμοια μείωση ίσχυσε μέχρι το Δεκέμβριο 2014 και είχε ως αιτιολογία την δραματική μείωση της αξίας των ακινήτων και την πραγματική αδυναμία μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού να καταβάλλουν τις αρχικά ορισμένες τιμές. Την επαναφορά της ρύθμισης για λόγους ισονομίας των πολιτών καθιστά αναγκαία η περαιτέρω μείωση των τιμών στα ακίνητα.

Την ερώτηση συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Χανίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη και οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. Νίκος Ηγουμενίδης και Σωκράτης Βαρδάκης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς :

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,
Οικονομικών
1.- Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014 προβλέφθηκε για τις ιδιοκτησίες που είτε εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά είτε επεκτείνεται σ’ αυτές το πολεοδομικό σχέδιο και οφείλουν καταβολή εισφοράς σε χρήμα, ενιαία ποσοστιαία μείωση 20% επί του αρχικού ποσού. Προϋπόθεση ήταν οι πράξεις επιβολής να έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την 24-12-2014, που δημοσιεύτηκε ο ανωτέρω νόμος. Η μείωση υπήρξε εφαρμοστέα μόνο σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Δεν εφαρμόζεται σε όσες οφειλές είχαν ήδη βεβαιωθεί και καταβληθεί ολοσχερώς. Δεν ίσχυσε επίσης σε μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα και σε προσκυρώσεις.

2.- Αιτιολόγηση της προαναφερόμενης ρύθμισης υπήρξε η και τότε σοβούσα οικονομική κρίση, που, ανάμεσα στα άλλα, είχε ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση της αξίας των ακινήτων αλλά και την πραγματική αδυναμία μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού να καταβάλλουν τις αρχικά ορισμένες τιμές.

3.- Από τη ρύθμιση αυτήν ωφελήθηκαν προφανώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων που συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις. Έκτοτε υπήρξε μείωση των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα λόγω της κρίσεως και μετά την γνωστή απόφαση του ΣτΕ. Εξ’ άλλου η λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία είχε προβλεφθεί η μείωση του 20%, στερεί σε πολλούς ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να ωφεληθούν αναλόγως, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καταστάσεων μη δικαιολογημένης ανισότητας.

4.- Εν όψει των ανωτέρω, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των πολιτών, σκόπιμη είναι η θέσπιση νέας περιόδου εντός της οποίας οι εισφορές θα μειώνονται αναλόγως. Αφετηρία της εν λόγω περιόδου πρέπει να είναι η 25.12.2014 και λήξη της όχι νωρίτερα από το τέλος του επομένου έτους (2017). Οι δημιουργούμενες εκ νέου δόσεις πρέπει να είναι πληρωτέες όπως ορίζει η σχετική διάταξη του άρθρου 2 Ν. 4315/2014.

Κατόπιν αυτών οι κ.κ. Υπουργοί ερωτώνται:

Προτίθενται να θεσπίσουν διάταξη με την οποία να ορίζεται ότι για όσες ιδιοκτησίες που είτε εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά είτε επεκτείνεται σ’ αυτές το πολεοδομικό σχέδιο, έχει επιβληθεί καταβολή εισφοράς σε χρήμα με χρόνο κοινοποίησης των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα μεταξύ της 25ης Δεκεμβρίου 2014 και της 31/12/2017, θα ισχύσει ενιαία ποσοστιαία μείωση 20% επί του αρχικού ποσού, η δε τελική καταβληθείσα εισφορά θα είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4315/2014;