Η κουβέντα για την εταιρία Υποδεομές Κρήτη ΑΕ καλά κρατεί και στο τοπικό ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει από δυο χωριά με την περίφημη ίδρυση της εταιρίας.

Οι υπουργοί συστήνουν εταιρίες αλλά περιμένουν να βρουν και λεφτά για τα έργα, οι βουλευτές σφυρίζουν αδιάφορα και περιμένουν να τους βολέψουν οι συσχετισμοί, ο περιφερειάρχης φαίνεται αρνητικός και περιμένει εγγυήσεις, οι μηχανικοί του δημοσίου αντιδρούν και περιμένουν πιο διαφανείς διαδικασίες…

Οι μόνοι που δεν περιμένουν πια είναι οι νεκροί των δρόμων, που τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται δραματικά.

Γ.Περότσης