Συνερίαση του δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί, στις 03 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση για την καθαριότητα της Νήσου Χρυσή 2016  (Εισηγητής:  Αργ. Πανταζής)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους  2017  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Τροποποίηση της με αρ.317/2015 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην αναπροσαρμογή τελών κοιμητηρίων (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση της με αρ. 52/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΚΔΑΠ (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

Έγκριση της με αρ. 68/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στον Κανονισμό

Λειτουργίας κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

Κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Εισηγητής:  Ηλίας Νταραράς)

Έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια-εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 2008»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων σε Μακρύ Γιαλό, Ανάληψη και Πεύκους» (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τελικού) του έργου «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη» (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικός) του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδού Ιεράπετρα- Καλαμαύκα»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)

Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (μικτή επιχείρηση με επιχείρηση αναψυχής)  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και παραλαβής εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων του Δήμου για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)