Στη σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα παρεβρεθεί ο Γιάννης Κουράκης. Τα θέματα για συζήτηση είναι:

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

        ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

       Επίσημη εναρκτήρια συνεδρία της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων

        Συζήτηση με μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών

Ο κ. Ramón Luis Valcárcel Siso, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η κ. Corina Creţu, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής 

Ο κ. Markku Markkula, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Τρίτη 11 Οκτωβρίου

 Προβληματισμοί σχετικά με την ΕΕ - Το παρόν και το μέλλον 

        Συζήτηση με:

την κ. Danuta Maria Hübner, πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

τον κ. Peter Pellegrini, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων και κοινωνίας της πληροφορίας, Σλοβακική Δημοκρατία

Απλοποίηση των ΕΔΕΤ από τη σκοπιά των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
 
Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 - Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης
 
Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας της γνώσης και των δεδομένων στην Ευρώπη

Έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

 Θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων

Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ

 Εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα ·– Μια εδαφική προσέγγιση της COP22 στο Μαρακές

Το κλείσιμο του κύκλου — Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη 

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη 

 Χάρτης πορείας της ΕΕ για την ποδηλασία