Κατά δύο βαθμίδες, στην κατηγορία CC από CCC, υποβάθμισε η Standard & Poor's την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, κατατάσσοντάς την στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου χρεοκοπίας» θεωρώντας ότι τα προτεινόμενα σχέδια για το ελληνικό χρέος αντιστοιχούν σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας.

Ο οίκος διατηρεί τις αρνητικές προοπτικές στην αξιολόγησή του.

in.gr