Πραγματοποιήθηκε χθες 12 Οκτωβρίου 2016 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.- Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του πρόσφατα αποθανόντος Εμμανουήλ Μπιρλιράκη, πρώην Προέδρου του, ενέκρινε, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, πέραν των τιμών που αποδόθηκαν κατά την ημέρα της εκφοράς του: α) την ονομασία της αίθουσας συνεδρίων του Επιμελητηρίου «Αίθουσα Εμμανουήλ Μπιρλιράκη», β) τη δωρεάν ποσού 2.000,00 ευρώ (δυο χιλιάδων) στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης για κάλυψη αναγκών του.
2.-  Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. – Ο.Τ.Α. με την αγορά 113 μετοχών, αξίας 1989,93 ευρώ, με σκοπό την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και τη χρηματοδότηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020.
3.- Ενέκρινε τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης για την επαναπροκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Στρατηγικός σχεδιασμός και Σχέδιο Υλοποίησης Ενεργειών Τουριστικής Προώθησης και Προβολής Π. Ε. Ρεθύμνης – D.M.O.R.», προϋπολογισμού 21.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Τουριστικής Προβολής Ρεθύμνης. 

Όπως είναι γνωστό, η Προγραμματική Σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ του Επιμελητηρίου, των Δήμων Ρεθύμνης και της Π.Ε. Ρεθύμνης. Για την υλοποίηση της σύμβασης, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ (τριάντα χιλιάδες) το Επιμελητήριο θα καταβάλει από ίδιους πόρους το ποσό των 7.000,00 ευρώ (επτά χιλιάδες). 

Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην συνεργασία των παραπάνω συμβαλλομένων για την εκπόνηση, υλοποίηση ενεργειών, εκδηλώσεων, δράσεων και συμμετοχή σε προγράμματα, που αποσκοπούν στην τουριστική και ως εκ τούτου οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών και των δημοτών των συμβαλλομένων Δήμων μέσω μιας ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης ανάδειξης και προβολής αφετέρου των αξιοθέατων, αρχαιολογικών χώρων και της ιστορίας γενικότερα της ευρύτερης περιοχής του νομού Ρεθύμνης και αφετέρου των τοπικών προϊόντων που αποτελούν μέρος της τοπικής και ιστορικής παράδοσης λογιζόμενη και αυτή ως μέρος του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η περιοχή του νομού Ρεθύμνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου που είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Μάϊου 2016 υπήρξε άγονος.
4.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης με το ποσό των 1.500,00 ευρώ για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης του 2ήμερου Συνεδρίου με θέμα «Ελληνο-Ρωσικές Σχέσεις στον Τουρισμό - Η Κρήτη στη Ρωσική Αγορά» που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 25-26/9/2016.
5.- Ενέκρινε την κάλυψη μέρους δαπάνης εκμίσθωσης περιπτέρου στην έκθεση τροφίμων της Βαρσοβίας της Πολωνίας GREEK FOOD FESTIVAL 2106. Το περίπτερο θα παραχωρηθεί στις επιχειρήσεις – μέλη του CRETA SUPPLIES Ε.Ε. και MEDITERRANEAN G.O.D. TASTE Ε.Ε. που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, για την προβολή των Κρητικών προϊόντων στην αγορά της Πολωνίας. 
6.- Ενέκρινε την κάλυψη μέρους δαπάνης εκμίσθωσης περιπτέρου στην επαγγελματική τουριστική έκθεση του Παρισιού της Γαλλίας, TOP RESA 2016. Το περίπτερο θα παραχωρηθεί στην επιχείρηση – μέλος του κ. Νικόλαο Ιωάν, Τριποδιανό, που έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Ρεθύμνου. 
7.- Όρισε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ως εξής: α) Γεώργιος Πολιουδάκης, ως τακτικός, β) Δημήτριος Περνιεντάκης, ως αναπληρωματικός.
8.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Περάματος Μυλοποτάμου με το ποσό των 500,00 ευρώ για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης «Γη Μυλοποτάμου» που πραγματοποιήθηκε στις 12-14/8/2016 στο Πέραμα.