Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων, που λειτουργούν στην οδό Κυδωνίας 29 και στην Πλατεία Δικαστηρίων, θα παραμείνουν ανοικτά σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους και θα εξυπηρετούν τους πολίτες στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τις οποίες δεν απαιτείται η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες  στο σύστημα, από τη Γεν. Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.