Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων στις 12/10/2016 υπέβαλε την παραίτησή του ο συνάδελφος Μπιχάκης Φώτης από γενικός γραμματέας και μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ, στα πλαίσια της πάγιας θέσης για περιοδική εναλλαγή στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων  της «Πρωτοβουλίας- Παρέμβασης Εκπαιδευτικών»,  παράταξης την οποία εκπροσώπησε. Τη θέση του αναλαμβάνει η συνάδελφος Κιντή Δώρα, μετά την παραίτηση της Κοτσιφάκη Σίτσας, που ακολουθούσε σε ψήφους.

Μετά την παραίτηση του συναδέλφου τέθηκε αυτόματα θέμα ανασυγκρότησης του προεδρείου του ΔΣ για τις θέσεις του γενικού γραμματέα και του ταμία. Η πρόταση του προεδρείου για τη θέση του γενικού γραμματέα ήταν η συνάδελφος Κιντή Δώρα, η οποία εξελέγη με σχετική πλειοψηφία  ενώ για τη θέση του ταμία επαναπροτάθηκε η συνάδελφος Ψαράκη Αγγελική, που εκλέχτηκε με απόλυτη πλειοψηφία .

Ως εκ τούτου, η σύνθεση του νέου προεδρείου της ΕΛΜΕ Χανίων έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Λιόντος Βασίλης
Γενικός γραμματέας: Κιντή Δώρα
Ταμίας: Ψαράκη Αγγελική