Αναφορά προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Σωκράτη Ξυνίδη, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, υπογραμμίζοντας τις προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σχετικά το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται για τις πτωχεύσεις και τις προ-πτωχεύσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ ένας στους τέσσερις προμηθευτές εταιρειών που υπάγονται στο άρθρο 99 βάζει λουκέτο.

Η ΕΣΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, αλλά ζητά να ληφθεί μέριμνα ώστε οι μικρομεσαίοι πιστωτές των υπό πτώχευση εταιρειών να έχουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Η ΕΣΕΕ παρουσίασε τις θέσεις της για το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

- Εως τώρα, η υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα γινόταν κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονταν μαζί τους να αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης. Αίτημα της Συνομοσπονδίας είναι να τεθεί εντός της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης η αποτύπωση και χαρτογράφηση των συγκεκριμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που συνηθέστερα αποτελούν προμηθευτές των μεγαλύτερων και υπαγόμενων στην προ-πτωχευτική διαδικασία, ώστε να τύχουν ευμενέστερης μεταχείρισης ως πιστωτές και να μην οδηγηθούν στην αναστολή των εργασιών τους.

- Οι μικροί και μεσαίοι έμποροι δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπαχθούν οι ίδιοι στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, λόγω του απαιτούμενου υψηλού παραβόλου (5.000 ευρώ). Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται μείωση του παραβόλου για τις ατομικές επιχειρήσεις στα 3.000 ευρώ αλλά για τις εταιρείες (όπως οι προσωπικές Ο.Ε., Ε.Ε.) παραμένει στα 5.000 ευρώ. Ακόμη και με τη μείωση για τις ατομικές επιχειρήσεις, το παράβολο εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας τις μικρομεσαίες να προσφύγουν στον συγκεκριμένο μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας.

- Η ΕΣΕΕ δηλώνει, εξάλλου, σύμφωνη με τη δημιουργία ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, όπως και για τις Επιτροπές Διακανονισμού των εμπορικών μισθώσεων που συγκροτούνται ανά περιφέρεια, με εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των επαγγελματιών και ζητά να ενταχθούν στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Διακανονισμού οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν κάνει μέχρι σήμερα αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα τουλάχιστον 30 εταιρείες , ελπίζοντας πως έτσι το δικαστήριο θα αναστείλει προσωρινά την είσπραξη των χρημάτων που χρωστούν.