Τα Νοσοκομεία, δεν είναι…κινηματογράφοι.Ούτε μπεζαχτάς του Σκρούτζ…του κρατιστή.Η ανθρώπινη υγεία δεν έχει τιμή, ούτε κοστολογείται με λογιστικές αλχημείες.Το Ελληνικό Δημόσιο, μπορεί να γίνει πιο εφευρετικό για να εισπράττει, αρκεί να διαφυλάττει την σοβαρότητά του

Γ.Ουν.