Στις 20 Νοεμβρίου, πραγματοποιούνται οι τακτικές εκλογές του Τ.Ε.Ε. για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης, Θεωρώ προσωπική υποχρέωση, εκπροσωπώντας και την παράταξη «Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών»  να διατυπώσω δημόσια τις  απόψεις μου για το παρόν και το μέλλον των μηχανικών στην τοπική κοινωνία και γενικότερα για την χώρα μας.

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι ο κλάδος των μηχανικών μαστιζόμενος από μια πρωτοφανή ανεργία έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυναμική στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, σε σύγκριση με την προηγούμενη εικοσαετία της «προηγούμενης γενιάς μηχανικών».  

Οι μηχανικοί, ως επιστημονικός και επαγγελματικός κλάδος, έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον κλάδο επιστημόνων. Οι λόγοι είναι απλοί και προφανείς:

•    Η στρεβλή οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια της μεταπολίτευσης  γενικά εξυπηρέτησε την εφήμερη και μονοδιάστατη απασχόληση των μηχανικών και  σκέπασε τα σοβαρά  προβλήματα. Όταν λοιπόν κατέρρευσε ο κλάδος της οικοδομής και τα δημόσια έργα, κατέρρευσε και η απασχόληση των μηχανικών.  

•     Τα εγκληματικά λάθη του Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστημίων που ολοένα και οξύνονται  οδηγήσαν σε  πληθωρισμό  παραγωγής μηχανικών και σε αναντιστοιχία αυτής, με τις ανάγκες της Χώρας.    

•    Η έλλειψη θετικότητας και κατανόησης του προβλήματος από το ίδιο το ΤΕΕ  (Κεντρικά όργανα) δεν επέτρεψε την έγκαιρη οριοθέτηση των επαγγελματικών προσόντων και αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να επικρατεί σύγχυση. 

•    Η αδυναμία του ΤΕΕ να τονίσει και να αποδείξει το ρόλο του επιστήμονα μηχανικού στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

Οι νέοι μηχανικοί,  αποτελούν και τα μεγάλα θύματα της κρίσης καθώς κινδυνεύουν να τεθούν την περίοδο που διανύουμε  οριστικά εκτός παραγωγικής διαδικασίας.  Καθημερινά διαπιστώνουν , ότι  μειώνεται η  προοπτική για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και την απασχόληση. Η τροφοδοσία ελπίδας και ψευδαισθήσεων εκ μέρους του αναξιόπιστου πολιτικού συστήματος δεν γίνεται πλέον αποδεκτή (θετικό), και  τα ερωτήματα που αφορούν στην επαγγελματική τους επιβίωση αναζητούνται αλλού.

Έτσι, οι υποχρεώσεις των οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ε. αυξάνονται και πρέπει με αλήθειες και όχι ψέματα  να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και την αλληλεγγύη, ενός σημαντικού επιστημονικού παραγωγικού δυναμικού χρήσιμου για την ανασύνταξη της πατρίδας σε νέες βάσεις. 

Αναλύοντας τα σημερινά δεδομένα, με την εμπειρία της  οικονομικής κατάρρευσης  και τη βίαιη μεταρρύθμιση θεσμών και δομών εξαιτίας της επιβολής των διαδοχικών μνημονίων, θεωρώ ότι, επιβάλλεται η συσπείρωση εμών των ιδίων των μηχανικών για την εξεύρεση αληθινών λύσεων. 

Πιστεύω δε, ότι την κρίσιμη για την χώρα προσεχή περίοδο, οι οργανώσεις του Τ.Ε.Ε. και οι παρατάξεις  που τις αποτελούν,  με αίσθημα ευθύνης και αξιακούς κώδικες να επεξεργαστούν και να προτείνουν μέτρα για την ηθική και οικονομική ανάκαμψη του κλάδου, που ουσιωδώς θα διαφέρουν από όσα πρότεινε το Τ.Ε.Ε. την εποχή της «ευδαιμονίας». 

Στη συνέχεια, διατυπώνω  προτάσεις, που μπορεί και πρέπει να επεξεργαστεί το ΤΕΕ/ΤΔΚ ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και των φορέων της, αλλά και ως σημαντική συλλογικότητα επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη  μηχανική.
Αναφορικά με τον πρώτο ρόλο προτείνεται:

•    Διατύπωση προτάσεων σε ένα συνεκτικό και επιλέξιμο για την ΕΕ πλαίσιο με σκοπό την ένταξη έργων της Περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων.
•    Πρωτοβουλίες ανοιχτού διαλόγου και προτάσεις, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την εξυπηρέτηση του στην πόλη, όπως κυκλοφοριακό, χώροι στάθμευσης, τραπεζοκαθίσματα, ανάδειξη και προστασία μνημείων, αξιοποίηση πολιτισμικής κληρονομιάς. Επίσης προτείνεται με βάσει την υπάρχουσα νομοθεσία δημιουργία προτύπου προγραμματικών συμβάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΚ με τους φορείς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση των νέων  μηχανικών .
•     Συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς αλλά και υπηρεσίες του δημοσίου, με στόχο την ηλεκτρονική παρακολούθηση της αδειοδότησης παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα τουριστικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών κτλ που είναι πλέον  απαιτούμενο και  περιλαμβάνεται στη νομοθεσία των τελευταίων ετών των  βίαιων  μεταρρυθμίσεων. 
•    Συμμετοχή στην Βελτίωση ηλεκτρονικών συστημάτων πανελλαδικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΤΕΕ ή και άλλων, που μπορούν να λειτουργήσουν πατάσσοντας την γραφειοκρατία και τη διαφθορά του δημόσιου τομέα.   
•    Προτάσεις για βελτιώσεις  του πρόσφατου θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των  δημοσίων έργων. Η ενσωμάτωση των  ευρωπαϊκών οδηγιών έγινε χωρίς καμία επεξεργασία, με αποτέλεσμα να  την πολυπλοκότητα, τις  αντιφάσεις και τα κενά ερμηνείας , αυξάνοντας την γραφειοκρατία και την διαφθορά. 

Αναφορικά με τον  δεύτερο ρόλο προτείνεται :

•    Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών του ΤΕΕ/ΤΔΚ για την βελτίωση  της  ενημέρωσης των μηχανικών με ημερίδες συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις. Συνεργασία με μεγάλες εξειδικευμένες εταιρίες   για την διάχυση της γνώσης του μηχανικού που πολλαπλασιάζεται πλέον με ασύλληπτες ταχύτητες. 
•    Ασφαλιστικό ζήτημα: Το προσεχές κρίσιμο χρονικό διάστημα, το ΤΕΕ θα πρέπει να εντείνει δυναμικά τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης και καθιέρωσης ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος, που παράλληλα θα διασφαλίζει στοιχειωδώς αξιοπρεπή, υγειονομική κάλυψη και προστασία για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του. Θα πρέπει παράλληλα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ελκυστικών και απολύτως ασφαλών όρων εργασίας, έτσι ώστε να αποτρέπονται μεγάλες εκροές αξιόλογου εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, προς χώρες του εξωτερικού.     
•    Επαγγελματικά δικαιώματα: Τόσο τα Περιφερειακά τμήματα, όσο και το κεντρικό ΤΕΕ, θα πρέπει να επανεξετάσουν το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων με καθαρό νουν, απαλλαγμένο από λάθη του παρελθόντος (αυτογνωσία), τα οποία οδήγησαν στην εφαρμογή του αδιέξοδου Νόμου 4254/2014. Είναι  απόλυτα αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, ότι το ΤΕΕ ως επιστημονικός φορέας  κύρους, θα πρέπει να προσβλέπει πρωτίστως στη διασφάλιση του κοινού συμφέροντος και δευτερευόντως στο συντεχνιασμό των μελών του. 

  • Ο Σπύρος Σοφιανός είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικεφαλής του Συνδυασμού «Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών» [email protected]