Επισημαίνοντας δύο βασικές προϋποθέσεις: πως κάθε προσαρμογή πρέπει να κινείται αυστηρά εντός των πλαισίων του Συντάγματος και εντός του πλαισίου των διεθνών συνεταιριστικών αρχών, καθώς και ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις, που παράγουν, επενδύουν και λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέθεσε τις θέσεις της για το πλαίσιο ανασυγκρότησης των αγροτικών συνεταιρισμών.

Διαβάστε εδώ το κείμενο με τις θέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών