Τις φωτογραφίες τις έστειλε αναγνώστης από αυτοκίνητο το οποίο μάλιστα είναι Δημόσιας Χρήσης και είναι σταθμευμένο μπροστά στη γωνία όπου υπάρχει ράμπα αναπήρων.

Πέρα από το γεγονός ότι προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης βρίσκεται βραδιάτικα στην περιοχή της Νέας Χώρας, στην οποία δεν θυμόμαστε να υπάρχει κάποια υπηρεσία της αυτοδιοίκησης ή του δημοσίου.