Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει όλους τους κτηνοτρόφους του Νομού Ρεθύμνης για τη διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, καθώς και την έναρξη λειτουργίας σχετικών για αυτό ψηφιακών υπηρεσιών το έτος 2016. 

Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και χοίρων καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στη (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνης συνεχίζεται και φέτος και αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου καθώς κι αυτών, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής  λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.

Όσον αφορά στην απογραφή των αιγοπροβάτων ξεκινά από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2016 και η κοινοποίησή της στη (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνης πρέπει να γίνει εντός μηνός κι όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στην απογραφή των χοίρων γίνεται πάλι εντός μηνός από 1 Δεκεμβρίου  έως 31 Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στη (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνης εντός 30 ημερών από την διενέργειά της.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να προσέλθουν στη (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνης για την απογραφή τους, όπως συνέβηκε και πέρυσι ή να κάνουν την απογραφή με τη διαδικασία των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες, που διατίθενται αναρτημένες εκεί στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που έχουν υποχρέωση να την συμπληρώσουν.
Διευκρινίσεις

1.Με την ψηφιακή υπηρεσία εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο παραγωγός εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσης. 

2.Το μητρώο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ενημερωμένο σωστά  υποχρεωτικά γιατί ο κάτοχος δεν έχει τη δυνατότητα μέσω της ψηφιακής υποβολής για αλλαγή των στοιχείων της απογραφής. (αυτό γίνεται μόνο μέσω της ΔΑΟΚ Ρεθύμνης).