Την   Τρίτη  22-11-2016    και ώρα  14:00μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμαρίου για ΜΠΕ που αφορά τον  υβριδικό σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις θέσεις: α) «Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο» και «Τρούλο – Χαλκιάς – Κορυφή» Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου και β) «Φράγμα Ποταμών» των   
Δήμων Αμαρίου και  Ρεθύμνης  Π.Ε.  Ρεθύμνου, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. 

2. Παράδοση σε χρήση τμημάτων του έργου: «Αντικατάσταση  φθαρμένων αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Άνω Μέρους - Γερακάρι – Ελενών – Μέρωνα – Καλογέρου – Βισταγής» Δήμου Αμαρίου  στα τμήματα  Μέρωνα – Καλογέρου.

3.  Συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής  του έργου: «Πολιτιστικό Πάρκο Φουρφουρά».

4.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής   του έργου: «Πολιτιστικό Πάρκο Φουρφουρά».

5.  Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης. 

6.  Έγκριση μέσων στα οποία  θα είναι συνδρομητής ο Δήμος Αμαρίου.

7.  Τροποποίηση στοχοθεσίας έτους 2016.

8.  Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  7.880,80 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των   σχολείων Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης.

9.  Κατανομή πίστωσης στα σχολεία Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου ύψους 10. 673,96 €.

10.  Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης τουριστικής προβολής . 

11. Έγκριση απολογισμού της  εκδήλωσης με τίτλο: «AMARI green festival».

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.