Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Δευτέρα  28/11/2016, ώρα  19.30, θα πραγματοποιηθεί η  τακτική  συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων).
Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1.Απολογισμός των πρόσφατων κινητοποιήσεων και η παρέμβαση της ΕΛΜΕ
2.Σύσκεψη της ΕΛΜΕ Χανίων με τους συναδέλφους αναπληρωτές
3.Εκδηλώσεις της ΕΛΜΕ Χανίων.
4.Οικονομικά θέματα (μείωση συνδρομών, ΓΣ οικονομικών θεμάτων).
5.Παράλληλες δράσεις ΕΛΜΕ.
6.Δράσεις επαγγελματικής και επιστημονικής βελτίωσης (ημερίδες, σεμινάρια).

Η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.
Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ.