Σας ενημερώνουμε ότι στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας το οποίο είχε σταματήσει τις εργασίες του από τον Σεπτέμβριο του 2011. 

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος το οποίο στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό αφορούν στα εξής: 

α. Συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. 

β. Παροχή φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών.

γ. Συμβουλευτική υποστήριξη ανασφάλιστων πολιτών που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας και καθοδήγηση τους σχετικά μετην υπαγωγή τους στο Ν.4386/2016.

δ. Συνεργασία με όλους τους κρατικούς και κοινονικούς φορείς για την ολιστική φροντίδα των εξυπηρετούμενων του νοσοκομείουκαι για την ομαλή ενσωμάτωση και επανένταξή τους μετά το εξιτήριο.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου στη πτέρυγα των Εξωτερικών Ιατρείων και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 28313-42363 ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου στο 28313-42100.