Πιο πολλούς φόρους και πιο πολύ …ΣΔΟΕ περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα φορολογική διοίκηση, το οποίο δημοσιοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο ίδιος προσδιόρισε ως στόχους του Σχεδίου:

 • Να περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή, και τη παραοικονομία,
 • Να ενισχύσει την εθελουσία φορολογική συμμόρφωση και να μειώσει το κόστος για τους φορολογούμενους,
 • Να εξαλείψει τη διαφθορά ώστε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των φορολογικών αρχών και την εμπιστοσύνη των φορολογούμενων,
 • Να βελτιώσει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων.
 • Να υποστηρίξει την αναδιανεμητική και αναπτυξιακή διάσταση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, που όπως τονίζεται στη συνέχεια αποτελεί κορυφαία επιλογή μας.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή του Σχεδίου δημοσιοποίηση το υπουργείο Οικονομικών και το οποίο, προφανώς, αποτελεί βάση στο διάλογο για την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, τους νέους φόρους δεν τους γλιτώνουμε! Κι αυτό καθώς μεταξύ άλλων προβλέπονται:

 • Η σταδιακή προσέγγιση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης με τη τιμή πετρελαίου κίνησης με παράλληλη επιδότηση κόστους στους καταναλωτές.
 • Η σταδιακή προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων προς τις επικρατούσες τιμές αγοράς.
 • Η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του ΣΔΟΕ με την ανανέωση και αύξηση του προσωπικού του.
 • Ο πολλαπλασιασμός των προληπτικών ελέγχων και των ορατών περιπολιών για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.
 • Νέα μέθοδος σήμανσης τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης εισροών-εκροών στα βενζινάδικα, ενεργοποίηση περιπολιών ΣΔΟΕ με θαλάσσια μέσα.
 • Η εφαρμογή συστημάτων αεροφωτογράφησης για εντοπισμό αδήλωτων κολυμβητικών δεξαμενών και πολυτελών κατοικιών.
 • Η σύσταση νέου σώματος φορολογικών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης οι οποίοι θα δεσμεύονται με συγκεκριμένα «συμβόλαια» επίτευξης στόχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και το δημοσίευμα στο protothema.gr, το 5-ετές Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, μαζί με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της Φοροδιαφυγής που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο αποτελεί “μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φορολογικής μεταρρύθμισης που αλλάζει εκ βάθρων το τοπίο των σχέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων με την φορολογική αρχή και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο”.