Τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2011 σε επίπεδο Ομίλου, ανακοινώθηκαν απο τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.  Συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής :

Καθαρά κέρδη ύψους €62 εκατ. σε σχέση με ζημιές €61 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2010
Επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του κύκλου εργασιών Ομίλου, ως αποτέλεσμα των πρώτων ενδείξεων σταθεροποίησης της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα
Το αντίξοο ανταγωνιστικό περιβάλλον συνεχίζει να επηρεάζει την σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας
Το προσαρμοσμένο περιθώριο κερδοφορίας EBITDA μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες παρά τα αυστηρά μέτρα ελέγχου του κόστους
Ισχυρές λειτουργικές χρηματοροές, χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mιχάλης Τσαμάζ σημείωσε τα εξής: «Ενώ οι δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ στην Ελλάδα συνεχίζουν να υποφέρουν από έλλειψη ανταγωνιστικότητας, σε μία αγορά όπου η τιμή καθορίζει την επιλογή των καταναλωτών, στην κινητή τηλεφωνία αρχίσαμε να βλέπουμε τα αναμενόμενα πρώτα δείγματα σταθεροποίησης της αγοράς, μετά τον καταστροφικό πόλεμο τιμών του περασμένου έτους.

 Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για ανάκαμψη, όμως ο ρυθμός της μείωσης των συνολικών εσόδων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται ικανοποιητικά οι υπηρεσίες δεδομένων κινητής. Εκτός Ελλάδας, παρατηρείται επίσης βελτίωση των συνθηκών στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, με εξαίρεση αυτών της Αλβανίας της οποίας η οικονομία είναι στενά συνδεδεμένη με της Ελλάδας.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητές μας παραμένουν αμετάβλητες: Θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία μας παρουσιαστεί στην αγορά για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση και θα συνεχίσουμε να αναζητάμε τρόπους μείωσης του κόστους.

 Από το 2007, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στην σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, σταθερά, ως ποσοστό των εσόδων, αποδεικνύοντας τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν οι ενέργειές μας δεν παρεμποδίζονται. Αντιθέτως, τα έξοδα μισθοδοσίας αυξάνονται σταθερά από χρόνο σε χρόνο και από τρίμηνο σε τρίμηνο, εξανεμίζοντας τα οφέλη από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του 2006 και των επόμενων ετών. Είναι αναγκαίο να βρούμε μια λύση για αυτό το θέμα, γιατί αποτελεί τροχοπέδη για τις μελλοντικές μας προοπτικές.»


Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε μείωση στα έσοδα ύψους 7,6% το Β’ τρίμηνο 2011, παρουσιάζοντας ρυθμό μείωσης σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, λόγω της σταδιακής σταθεροποίησης της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €851,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 7,6%, σε σχέση με €921,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Ο Όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη €62,2 εκατ. το τρίμηνο, σε σχέση με τις καθαρές ζημίες €60,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2010. Στο Β’ τρίμηνο του 2010, τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με έναν έκτακτο φόρο εισοδήματος €97 εκατ. και έναν φόρο στα μερίσματα ύψους €19 εκατ., που επιβλήθηκε από το Ελληνικό κράτος.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση του ΟΤΕ