Οι Περιφερειακές Ενότητες (νομοί) ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΛΑΣΙΘΙΟΥ κατατάχθηκαν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «4- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011, σύμφωνα με προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Π.Π. (http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/deltio.csp# )

Διευκρινίζεται ότι η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου δε σημαίνει κατ’ ανάγκη και την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή, αλλά αποτελεί μέτρο του κινδύνου ανάφλεξης και δυσκολίας ελέγχου. Σημειώνεται ότι με τη συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια.

Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.α.

Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα από όλους τους φορείς και παρακαλούνται οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι για τα παρακάτω:
1. Να μεριμνήσουν για τη σωστή λειτουργία και τον κατάλληλο εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων τους.
2. Να φροντίσουν για την ταχύτερη ενημέρωση (να είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων) και προσέλευση των οδηγών και χειριστών των οχημάτων και μηχανημάτων.
3. Να ορίσουν ομάδες επιτήρησης για περιπολίες τις επικίνδυνες ώρες.
4. Να λάβουν τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια της περιοχής ευθύνης τους.
5. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 επιβάλλεται στους χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ( ΧΑΔΑ ) η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Σε περίπτωση που οι Πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.