«Η οικονομική εικόνα των ακτοπλοϊκών εταιριών είναι ιδιαίτερα κακή καθώς παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ζημιές της ιστορίας τους. Οι δημοσιονομικές προσαρμογές στην Ελλάδα επηρεάζουν, όπως δημοσιεύει το protothema.gr, την ακτοπλοϊκή αγορά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά» επισημαίνει η ετήσια έρευνα της XRTC».

- Στρατηγικές ανανέωσης των στόλων δεν μπορούν να υπάρξουν στην παρούσα φάση.

- Ο αυξανόμενα άκριτος ανταγωνισμός στις γραμμές «φιλέτα» περιόρισε σημαντικά τα έσοδα και επομένως τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών και αποτελούν απειλή για τη βιωσιμότητα των εταιριών και της αγοράς.

- Έκτακτα γεωπολιτικά γεγονότα u963 στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έδειξαν τα υψηλά επίπεδα αντανακλαστικών των ακτοπλοϊκών εταιριών και της πολιτικής ηγεσίας.

- Πιο αναγκαίες από ποτέ είναι οι συγχωνεύσεις και συνεργασίες στην εσωτερική αγορά οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

- Η μείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων στις τιμές των εισιτηρίων αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ορθότερη λειτουργία του κλάδου.

- Το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον κλάδο οδηγώντας σε αποδρομολόγηση πλοίων.

- Η δομή, οργάνωση και γενικότερη φιλοσοφία του συστήματος των άγονων γραμμών δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα με αρκετές γραμμές να μην καλύπτονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

- Η διάσπαση του ανθρώπινου δυναμικού του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας μεταξύ του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. έχει δημιουργήσει σύγχυση στην αγορά και δεν αποτελεί ένα βιώσιμο σύστημα.

«Η αβεβαιότητα στην οποία είχαμε κάνει αναφορά ένα χρόνο πριν, όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί αλλά μάλλον έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που όποιες σε βάθος αναλύσεις και αν γίνουν το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα που θα μας δώσουν μία κατεύθυνση για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο κλάδος της ακτοπλοΐας με σχετική ασφάλεια στο άμεσο μέλλον» επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της XRTC, Γιώργος Ξηραδάκης.

« Η επιδείνωση του κλίματος αβεβαιότητας οφείλεται σε μία σειρά εξωγενών παραγόντων που επικρατούν τόσο σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.


Σε εθνικό επίπεδο η οικονομική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους ακτοπλόους τα οποία οφείλονται μεταξύ άλλων (α) στη μείωση της ζήτησης που είναι αποτέλεσμα της περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής που έχει επιφέρει σημαντική μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών,

(β) στην έλλειψη στρατηγικής διεύθυνσης από μεριάς της πολιτικής ηγεσίας σε θέματα ακτολοΐας που έχει οδηγήσει σε απόγνωση αρκετές εταιρίες και ειδικά τις εταιρίες που εμπλέκονται στην προσφορά υπηρεσιών άγονων γραμμών, (γ) στις κοινωνικές αναταραχές που έχουν αρνητικές συνέπειες και οι οποίες περιόρισαν τις φαινομενικά θετικές εξελίξεις που αναμένονταν για το φετινό καλοκαίρι από τον τουρισμό καθώς και (δ) στον u960 πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τις απαιτήσεις προς τους πελάτες των ακτοπλοϊκών εταιριών, αρκετοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω των οικονομικών συνθηκών.