Οδηγίες και διευκρινήσεις για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης δίνει με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την εγκύκλιο, διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις για την εξαγορά πλασματικού χρόνου και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι οποίες περιέχονται στο νέο νόμο για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας».

Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος μπορεί, όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι από 4 έως 7 έτη ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Διευκρινίζεται επίσης ότι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου, εκτός, αν επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου και τα αυξημένα όρια ηλικίας.

Επισημαίνεται ότι, η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, όμως, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Αναφέρονται τέλος αναλυτικά παραδείγματα για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και τα ποσά που καταβάλλονται ενώ περιέχεται αναλυτικός πίνακας με τις σχολές τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες ο χρόνος φοίτησης αναγνωρίζεται για την εξαγορά πλασματικού χρόνου.