Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της έρευνας του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, για το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου.

 Με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2001, προκύπτει ότι σε τοπικό επίπεδο οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποτελούν το 1,3% του πληθυσμού, στην ηλικιακή ομάδα των 25-35 ετών.

 Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ αντιστοιχούν στο 11,5%, οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΙ, ΚΑΤΤΕ στο 8,2%, ενώ οι κάτοχοι τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο 5,8%.

Οι απόφοιτοι Λυκείου αντιστοιχούν στο 30,4%, οι πτυχιούχοι της Τεχνικής Εκπαίδευσης στο 5,1%, οι απόφοιτοι Γυμνασίου στο 16,5%, όσοι έχουν απολυτήριο Δημοτικού αντιστοιχούν 19,8%, όσοι εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση αντιστοιχούν στο 0,5% και οι αναλφάβητοι στο 0,8%.

 Το γεγονός πάντως ότι το 2001, το 0,8% του πληθυσμού στην παραγωγική ηλικιακή κατηγορία είναι αναλφάβητο, είναι ένα πολύ ανησυχητικό στοιχεία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μελετητές της ΓΣΕΕ, συγκαταλέγουν το Νομό Ηρακλείου, ανάμεσα στις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων τους.

Συνολικά, την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ολοκληρώσει το 21,1%, το Λύκειο έχει ολοκληρώσει το 41,1% και την υποχρεωτική εκπαίδευση το 37,5%.

Οι επιδόσεις των μαθητών ακόμη και στο Δημοτικό Σχολείο, παρουσιάζουν μέσα στην τετραετία 2005 - 2008, μεταβολή που θα μπορούσε να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ενδεικτικό είναι ότι η προαγωγή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου όλων των τάξεων με βαθμό «Άριστα», κατέγραψε μικρή άνοδο της τάξεως του 6,9%, ενώ η προαγωγή με βαθμό «Πολύ καλά» κατέγραψε πτώση κατά 11,6%.