Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως η έκδοση ευρωομολόγων θα κοστίσουν στη χώρα δισεκατομμύρια, σύμφωνα με προδημοσίευση άρθρου του Der Spiegel που θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα.

Το υπουργείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, υπολογίζει πως η έκδοση μπορεί να κοστίσει στη Γερμανία έως και 2,5 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και το διπλάσιο ποσό το δεύτερο, όπως αναφέρει το Der Spiegel χωρίς να επικαλείται πηγές.

Το δέκατο έτος, τα ευρωομόλογα ενδέχεται να κοστίσουν στη Γερμανία περίπου 20 με 25 δισ. ευρώ σε επιπλέον καταβολές τόκων.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Der Spiegel, σύμφωνα με τους υπολογισμούς το επιτόκιο των ευρωομολόγων θα είναι κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο των γερμανικών κρατικών ομολόγων.