Ως Αναφορά προς τον Υπ.Εσωτερικών κ.Χάρη Καστάνιδη, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης την επιστολή της Δημάρχου Φαιστού κ.Πετρακογιώργη σχετικά με τη στελέχωση των υπηρεσιών Καλλικρατικών Δήμων.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η στελέχωση των υπηρεσιών των Καλλικρατικών Δήμων είναι ένα ζήτημα που αποτελεί αναμφισβήτητα σήμερα τη βασική τροχοπέδη για την ορθολογική οργάνωση, ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία και του Δήμου Φαιστού.

Γνωρίζετε, ασφαλώς, το θέμα των ελλείψεων στη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, το οποίο σταδιακά διογκώνεται, καθώς από τη μια οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε προσωπικό για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων από 1/6/2011 και από την άλλη οι αυξημένες ανάγκες που δημιούργησε η συνένωση των Δήμων για παρουσία περισσότερο εξειδικευμένου προσωπικού, τείνουν να καταστίσουν την υπηρεσία του Δήμου ανεπαρκή, τόσο ως προς τις ανάγκες για την, υποστήριξη των αναπτυξιακών ζητημάτων της περιοχής, όσο και προς αυτή καθαυτή την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής μας.

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που σχετίζονται άμεσα με την δημιουργία του προαναφερόμενου προβλήματος:

Α. Η υποχρέωση των Δήμων να λειτουργούν υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα στις Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμους) προκειμένου να εξυπηρετείται ο Δημότης στον τόπο κατοικίας του και να μην χρειάζεται να μεταβαίνει στην έδρα του Δήμου που πολλές φορές απέχει έως και 30  χιλιόμετρα από το τόπο διαμονής του.

Β. Η εφαρμογή του άρθρου 257/ Ν3852/2010 του Καλλικράτη σχετικά με τη μετάταξη προσωπικού σε Δήμους, απέδειξε προφανώς ότι συγκεντρώθηκαν όλοι ή για να ακριβολογούμε οι περισσότεροι υπάλληλοι στους Δήμους της έδρας των Νομών, οι οποίοι πλεονάζουν σε υπερβολικό και προκλητικό θα λέγαμε βαθμό, ενώ οι Περιφερειακοί Δήμοι στενάζουν από σοβαρότατη  έλλειψη προσωπικού.

Χαρακτηριστικό για το Δήμο Φαιστού είναι ότι για τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορίου αλλά και της Δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να παραλάβει το αρχείο και να χρεωθεί το σχετικό αντικείμενο.

Γ. Η χορήγηση ειδικών αδειών μακράς διάρκειας 9 μηνών (άδειες μητρότητας), οι οποίες χορηγούνται υποχρεωτικά στον ένα από τους δύο γονείς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της υπηρεσίας ή χωρίς ο νόμος να δίνει ο δικαίωμα προσωρινής αντικατάστασης τους από νέους υπαλλήλους με συμβάσεις οι οποίες θα καταρτίζονται με συνοπτικές διαδικασίες, είναι ένα ζήτημα που επιφέρει προβλήματα δυσλειτουργίας.

Με το νόμο 3979/2011 δόθηκε το πράσινο φώς για τη μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα με το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος  πραγματοποίησής τους, ως εκ τούτου δεν μπορεί ο Νόμος να τύχει εφαρμογής.

Η αναφορά του κ.Στρατάκη καταλήγει ζητώντας να υπάρχει μέριμνα για την άμεση λύση του προβλήματος της ελλιπούς στελέχωσης των περιφερειακών Δήμων του Καλλικράτη, διαφορετικά στο επόμενο χρονικό διάστημα η δυσλειτουργία τους θα είναι τόσο έκδηλη, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να καταστούν αναποτελεσματικοί να δώσουν λύσεις στα στοιχειώδη τοπικά ζητήματα.