Στην έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων ύψους 300 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει στις 8 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 11η Φεβρουαρίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

Πρόκειται για την πρώτη μηνιαία έκδοση τίτλων αυτό το μήνα, με την αμέσως επόμενη, διάρκειας 13 εβδομάδων, να είναι προγραμματισμένη για τις 15 Φεβρουαρίου.

Στην προηγούμενη δημοπρασία τον Ιανουάριο το Δημόσιο άντλησε 1,95 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,90% σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με εκείνο της αντίστοιχης έκδοσης του Νοεμβρίου (4,82%).

Κατά την προηγούμενη χρονιά και με τις συγκεκριμένες εκδόσεις το ελληνικό Δημόσιο ζήτησε αρχικά από τις αγορές 4,75 δισ. ευρώ. Λόγω, όμως, της υπερκαλύψεις των εκδόσεων το Δημόσιο δανείστηκε τελικά 7,36 δισ. ευρώ.

Η έκδοση με το μικρότερο επιτόκιο ήταν η πρώτη του 2010 με τη δημοπρασία που είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου. Το Δημόσιο ζητούσε 800 εκατ. οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 3,89 δισ. και τελικά η χώρα μας δανείστηκε 1,04 δισ. με επιτόκιο 1,38%.Οι πιο ακριβές για το ελληνικό Δημόσιο εκδόσεις ήταν αυτές του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου, για τις οποίες το επιτόκιο προσδιορίστηκε στο 4,82%.

in.gr