Συνολικά 316.685 εκκαθαριστικά σημειώματα (9η παρτίδα) αποστέλλει αυτές τις ημέρες σε ισάριθμους φορολογούμενους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από αυτά, 70.443 σημειώματα είναι χρεωστικά και οι παραλήπτες τους καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 123.985.399 ευρώ, 105.595 είναι πιστωτικά με το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό στα 69.356.637 ευρώ και 140.647 είναι μηδενικά.

Από την εν λόγω παρτίδα εκκαθαριστικών, η καθαρή θέση του δημοσίου ανέρχεται σε 54.628.762 ευρώ.

Μέχρι σήμερα η ΓΓΠΣ έχει αποστείλει 4.043.300 εκκαθαριστικά σημειώματα, εκ των οποίων στα ταμεία του δημοσίου θα εισρεύσει το ποσό του 941.506.123 ευρώ.