Μέτρα για την προστασία των καταθετών από ενδεχόμενα προβλήματα βιωσιμότητας μικρών τραπεζών, λαμβάνει η κυβέρνηση εναρμονιζόμενη με τις υποδείξεις της τρόικα.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο προβλέπει, όπως δημοσιεύει το in.gr, ειδική διαδικασία –μηχανισμό για τη διασφάλιση των καταθετών σε περίπτωση προβλημάτων ενός πιστωτικού ιδρύματος.

Ουσιαστικά προβλέπεται η δημιουργία μιας «τράπεζας γέφυρας» που με την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων-Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) θα υποδέχεται τα υγιή στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού μιας τράπεζας που θα διαχωρίζονται από τα επισφαλή.

Ο διαχωρισμός των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού θα γίνεται στην περίπτωση προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας. Προτεραιότητα θα δίνεται στην αποζημίωση των καταθετών και εν συνεχεία στην ομαλή εκχώρηση των εν λόγω στοιχείων σε άλλα ιδρύματα.

Ο μηχανισμός της «τράπεζας γέφυρας» δεν αφορά τις μεγάλες τράπεζες που σε περίπτωση προβλημάτων θα απευθυνθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η δε συμμετοχή τους στο Ταμείο θα γίνεται με κοινές μετοχές, κάτι που συνεπάγεται με μερική κρατικοποίηση των τραπεζών και λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στους υφιστάμενους μετόχους για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των ιδρυμάτων.