Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε σε σύντομο χαιρετισμό του "η ανάγκη αποκατάστασης και προστασίας του υγρότοπου στην εκβολή του ποταμού Μορώνη, που αποτελεί "φυσικό στολίδι "της Κρήτης και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια άγριας ζωής στην Ελλάδα, αποτελεί κοινή διαπίστωση".

Όπως είπε ο κ. Ξυνίδης, "δόθηκε το "πράσινο φως" από τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου, μετά και τη σχετική αδειοδότηση από την Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής". Ο ίδιος αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα αλλά και το είδος των παρεμβάσεων, που όπως τόνισε θα προχωρήσουν άμεσα. Αφού, όπως είπε, το έργο μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα "Προώθηση Βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας" έπειτα από την αναμόρφωση στα 750.000 ευρώ του προϋπολογισμού της μελέτης, η οποία είχε συνταχθεί σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και τον τότε δήμο Σούδας.

Η μελέτη προβλέπει απομάκρυνση μπαζών, επιχωματώσεων και απορριμμάτων, που είχαν εναποτεθεί τα τελευταία χρόνια στην έκταση ανατολικά της γέφυρας του χειμαροπόταμου Μορώνη, οικολογική αποκατάσταση των περιοχών, περίφραξη, δημιουργία μονοπατιών παρατήρησης της φύσης στον υγρότοπο και ανέγερση τριών ξύλινων παρατηρητηρίων.

Όσον αφορά στην οικολογική αποκατάσταση, στις παράκτιες περιοχές ανατολικά της εκβολής οι δράσεις θα έχουν στόχο τη δημιουργία αλμυρόβαλτων, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων, ενώ θα γίνει απομάκρυνση των αδρανών.

Για την αποτελεσματική προστασία των σημαντικότερων περιοχών του υγρότοπου, προτείνεται η περίφραξή τους τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα. Εσωτερικά των συρματοπλεγμάτων θα δημιουργηθούν φυτοφράχτες με πυκνή φύτευση ιθαγενών αλμυρικιών, δημιουργώντας καταλληλότερες συνθήκες για την ορνιθοπανίδα.

Παράλληλα, με τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία εκτελούνται, επιτυγχάνονται ο ενιαίος και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, και η συνολική περιβαλλοντική διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος του Μορώνη.

goodnet