Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των γερμανικών νοικοκυριών (μετρητά, τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, ασφάλειες κ.λπ.) έφθασαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 στο υψηλότερο επίπεδο από την καθιέρωση του σχετικού δείκτη, το 1991, ανακοίνωσε σήμερα η Bundesbank.

Φθάνουν τα 4.824 δισεκατομμύρια ευρώ, και είναι κατά 4,4% περισσότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η γερμανική κεντρική τράπεζα.

Αφαιρώντας το χρέος των νοικοκυριών, ο καθαρός πλούτος (μετρούμενος σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) των Γερμανών ήταν 3.291 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του Μαρτίου.

Η Bundesbank υπογραμμίζει στην ανακοίνωση της, ότι λόγω της κρίσης του χρέους, οι Γερμανοί έκαναν λιγότερες επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, με εξαίρεση εκείνα της Γερμανίας--που θεωρούνται ασφαλή--που σημείωσαν "σημαντικές αυξήσεις", και αντ’ αυτού αύξησαν τις επενδύσεις τους σε μετοχές και σε ασφαλιστικά συμβόλαια.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα ακίνητα και τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία