Την τελευταία δόση ύψους 450 εκατ. δολαρίων χρηματοδότησης προς την Ισλανδία ενέκρινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο προγράμματος που τέθηκε σε εφαρμογή στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, ο διεθνής Οργανισμός ανέφερε πως το διοικητικό συμβούλιο ολοκλήρωσε την έκτη και τελευταία αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης της Ισλανδίας. Η ολοκλήρωση του ελέγχου επιτρέπει στο ΔΝΤ να απελευθερώση την τελευταία δόση, που φέρνει το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Ισλανδίας στα 2,25 δισ. δολάρια.