Ένα ενιαίο σημείωμα που θα αποστέλλεται από τις επόμενες μέρες θα περιέχει τρεις και περισσότερες εισφορές και τέλη οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται σε δόσεις ή εφάπαξ από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

 Παραλήπτες, σύμφωνα με την imerisia.gr, όλα τα φυσικά πρόσωπα που το 2010 δήλωσαν συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές ή οι δαπάνες διαβίωσης τους ξεπερνούσαν τα 12.000 ευρώ, οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν πέρυσι δεν είχαν εισόδημα και ήταν σε αδράνεια, καθώς και εκείνοι που είχαν στην κατοχή τους Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών, πισίνες και σκάφη αναψυχής.

Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, ενώ η κάθε μία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικά οφειλόμενου ποσού παρέχεται έκπτωση 5%, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά κάτω των 300 ευρώ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

1% έως 4%... αλληλεγγύη
Τα 12.000 ευρώ αφετηρία για την ειδική εισφορά

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες που με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση είχαν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά 1%-4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Η εισφορά ορίζεται σε 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 μέχρι 20.000 ευρώ, σε 2% για εισόδημα από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ, σε 3% για εισόδημα από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ και σε 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η εισφορά υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος και όχι με κλιμάκια.

  • 500 ευρώ στις 25.000 Φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει εισφορά 500 ευρώ (25.000Χ2%=500), καθώς η εισφορά θα υπολογισθεί με συντελεστή 1% μέχρι τα 20.000 ευρώ και με 2% για το υπερβάλλον ποσό των 5.000 ευρώ.

Επίσης, φορολογούμενος με εισόδημα 13.000 ευρώ θα πληρώσει 130 ευρώ (13.000Χ1%). Ως εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς λογίζεται πέραν εκείνου που προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, παροχή υπηρεσιών και άλλες πηγές και εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, τα ειδικά επιδόματα όπως τα πολυτεκνικά, τις συντάξεις, ακόμα και τις αναπηρικές με ελάχιστες εξαιρέσεις, τις αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, τα κέρδη από repos και μετοχές.

500 ευρώ το 2012
Αυλαία με 300 ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος

Το τέλος επιτηδεύματος που φέτος θα είναι 300 ευρώ για όλους και από του χρόνου θα φθάνει τα 500 ευρώ θα καταβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εμπορικές κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που το 2010 είχαν δηλώσει εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι παραπάνω κατηγορίες φορολογούμενων που είχαν μηδενικά εισοδήματα θα ειδοποιηθούν από την Εφορία να κάνουν διακοπή εργασιών ή αλλιώς θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος.

Δεν εκπίπτει
Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα ή την επιχείρηση τους για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση 2010 υπάγονται στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες της λειτουργίας τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας. Το τέλος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του.

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011 το τέλος θα υπολογιστεί για τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με δηλωθέντα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και για νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον πληρούν κατά τα λοιπά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Αυτοκίνητα απο 1.929 κ.εκ., πισίνες, σκάφη αναψυχής
Ο λογαριασμός για τα τεκμήρια διαβίωσης

Ολοι οι φορολογούμενοι που με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση είχαν το 2010 στη κατοχή τους αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών, πισίνες, σκάφη αναψυχής και άλλες δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης, για το καθένα από τα παραπάνω θα κληθούν να πληρώσουν ειδική εισφορά που υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ποσού που προκύπτει από το τεκμήριο διαβίωσης.

Για παράδειγμα, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για αυτοκίνητο 2.000 κυβικών η εισφορά ανέρχεται σε 270 ευρώ και για αυτοκίνητο 2.500 κυβικών σε 395 ευρώ.

Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Στα σκάφη αναψυχής δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος, ενώ εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου, τα ταχύπλοα ή μη και τα σκάφη ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.

Τέλος, για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα, δεξαμενές κολύμβησης- εσωτερικές και εξωτερικές- η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Φόρος για 3 χρόνια στα ακίνητα
2,5 εκατ. ιδιοκτήτες θα κουραστούν να πληρώνουν

Εκτιμάται ότι πάνω από 2.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή διπλού φόρου και μάλιστα αναδρομικά από το 2009. Πρόκειται για τα σημειώματα που θα αφορούν την καταβολή του ΕΤΑΚ για το 2009 και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2010. Ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο να αρχίσουν να ταχυδρομούνται και τα σημειώματα για το ΦΑΠ του 2011.

Ετσι λόγω των καθυστερήσεων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην επεξεργασία των στοιχείων του εντύπου Ε9 και στην έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για το ΕΤΑΚ και τον ΦΑΠ, εκατοντάδες φορολογούμενοι θα πληρώσουν έως και τρεις φορές φόρο για την ακίνητη περιουσία τους (ΕΤΑΚ 2009, ΦΑΠ 2010 και ΦΑΠ 2011).

Αυξομειώσεις
Για παράδειγμα ιδιοκτήτης ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ θα πληρώσει για ΕΤΑΚ του 2009 ποσό 100 ευρώ, δεν θα καταβάλει ΦΑΠ για το 2010 λόγω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου στα 400.000 ευρώ, αλλά θα κληθεί να πληρώσει 200 ευρώ για ΦΑΠ του 2011, αφού το ατομικό αφορολόγητο όριο μειώθηκε στα 200.000 ευρώ, ενώ αυξήθηκαν και οι συντελεστές. Δηλαδή συνολικά θα καταβάλει 300 ευρώ.

Για ακίνητη περιουσία 500.000 το ΕΤΑΚ του 2009 ανέρχεται σε 300 ευρώ, άλλα 100 ευρώ είναι ο ΦΑΠ του 2010 και ο φόρος αυξάνεται στα 600 ευρώ για το ΦΑΠ του 2011. Δηλαδή η συνολική επιβάρυνση είναι 1.000 ευρώ.

Εκκαθαριστικά
Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται ύστερα από 60 ημέρες

Οι φορολογούμενοι πρέπει να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία των εκκαθαριστικών σημειώμάτων με την πραγματική ακίνητη περιουσία τους και τις δηλώσεις Ε9 για να διαπιστώσουν αν συμφωνούν. Αν κατά τον έλεγχο του σημειώματος διαπιστώσουν οποιοδήποτε λάθος μπορούν να απευθυνθούν στην Εφορία και να ζητήσουν διόρθωση και νέα εκκαθάριση του φόρου. Στο παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές που προκλήθηκε αλαλούμ από λανθασμένα εκκαθαριστικά με φουσκωμένους φόρους.

Ο νόμος δίνει χρονικό περιθώριο 60 εργάσιμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού για την υποβολή αίτησης διόρθωσης των λαθών και επανεκκαθάριση της δήλωσης.

Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση.

Αν ο φόρος βεβαιώνεται Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καταβάλλεται σε 2 δόσεις ενώ εάν βεβαιώνεται τον Οκτώβριο καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι 250 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο, για όλους τους υπόχρεους, θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 έως 120 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό
10% ακριβότερα τα τέλη κυκλοφορίας

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Νοέμβριο θα καταφθάσουν τα σημειώματα για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2010, τα οποία θα είναι αυξημένα κατά 10% κατά μέσον όρο σε σχέση με πέρυσι και πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, τα τέλη κυκλοφορίας σε απόλυτα ποσά θα είναι αυξημένα από 2 μέχρι και 120 ευρώ ανάλογα τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Υπενθυμίζεται ότι έχει καταργηθεί η έκπτωση με βάση την παλαιότητα του αυτοκινήτου και τα τέλη υπολογίζονται ενιαία για τα αυτοκίνητα με ημερομηνία ταξινόμησης μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2010, ενώ για οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης μετά την 1η Νοεμβρίου του 2011 τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου (πράσινα τέλη).

Τα νέα τέλη για τα οχήματα ξεκινούν από 22 ευρώ για μέχρι 300 κυβικά εκατοστά, κυμαίνονται μεταξύ 132 και 264 ευρώ για τα μεσαίου κυβισμού αυτοκίνητα και φθάνουν τα 1.320 ευρώ για οχήματα άνω των 4.000 κυβικών.