Από τον Οκτώβριο 2010 δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας, που αφορούν νυκτερινή εργασία, εργασία πέραν του πενθημέρου και υπερωρίες παρα τις συνεχείς οχλήσεις των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων οι απαντήσεις είναι αόριστες , όπως αναφέρει ο βουλευτής Χανίων Χρήστος Μαρκογιαννάκης σε ερώτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ :

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εάν στις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η καταβολή των ως άνω οφειλομένων και πότε θα συμβεί αυτό.