Επιτροπές στις εφορίες που θα ανοίγουν τις σακούλες με τις αποδείξεις που κατέθεσαν οι φορολογούμενοι για να γλιτώσουν φόρους, συστήνει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του γενικού γραμματέα του υπουργείου κ.Γιάννη Καπελέρη και το δημοσίευμα στο Protothema.gr, ο έλεγχος ξεκινά από ένα δείγμα της τάξεως του 1% (ή και λιγότερο στις μικρές εφορίες), αλλά θα αυξάνεται εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ικανό αριθμό παρατυπιών και παραβατών.

Όσους περισσότερους παραβάτες βρίσκουν, τόσο περισσότερο θα δουλεύουν.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θεωρεί ότι το όλο εγχείρημα των αποδείξεων στήθηκε «στον αέρα», χωρίς προετοιμασία για τον έλεγχο και άρα θα πρέπει να διαπιστωθεί πληθώρα παραβάσεων.

Συγκεκριμένα οι εφοριακοί θα διασταυρώνουν το ποσό των αποδείξεων στη σακούλα, με το ποσό που δηλώθηκε στον κωδικό 049 του εντύπου Ε1 της δήλωσης εισοδήματος 2010.

Η πιο πάνω επιτροπή θα επιλέξει κατά την κρίση της δείγμα προς έλεγχο των φακέλων με τις αποδείξεις δαπανών που έχουν κατατεθεί, με κριτήριο την αναλογία του ποσού των αποδείξεων σε σχέση με το ποσό του εισοδήματος που έχει δηλωθεί και εφόσον είναι εφικτό, την ωφέλεια που προκύπτει λόγω των πιο πάνω αποδείξεων.

Το δείγμα των φακέλων με αποδείξεις που θα επιλεγεί θα ελεγχθεί και εφόσον παρουσιαστούν σημαντικές αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα στους φακέλους αυτούς των ποσών των αποδείξεων, θα επιλεγεί και δεύτερο δείγμα για έλεγχο.

Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι που έχουν επιλεγεί για έλεγχο και έχουν ελεγχθεί μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους θα παραδοθούν για ανακύκλωση σε συνεργασία με τους Δήμους που βρίσκεται η κάθε Δ.Ο.Υ..

Για τον έλεγχο των αποδείξεων για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή, θα ακολουθήσει νεώτερη διαταγή.