Η αύξηση των κρουσμάτων δηλητηρίασης ζώων οδήγησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στη δημιουργία δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής για την καταγγελία περιστατικών θανάτωσης ζώων και την παροχή πληροφοριών ή κάθε είδους συμβουλών που αφορά σε τέτοια περιστατικά.

Η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα) -800 11020202-είναι διαθέσιμη καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και κατά τις ώρες 09.00-15.00, για την παρακολούθηση των περιπτώσεων δηλητηρίασης ζώων.

Στόχος της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής είναι η άμεση βοήθεια σε δηλητηριασμένα ζώα, αλλά και η ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή στο έργο, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η δημιουργία και λειτουργία των προβλεπόμενων δικτύων του προγράμματος ενάντια στην χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (δίκτυα δήμων, κτηνοτρόφων και κυνηγών).