Τη διασύνδεση και ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων των κρατών μελών της ΕΕ, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής την Παρασκευή με απώτερο στόχο  να ελαττωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από γειτονικές χώρες για τα ορυκτά καύσιμα.

«Κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να μείνει απομονωμένο από τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μετά το 2015 ή να τίθεται σε κίνδυνο η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας έλλειψης των κατάλληλων συνδέσεων» αναφέρει το κείμενο της συμφωνίας.

Η ΕΕ δαπανά κάθε χρόνο το 2,5% του ΑΕΠ σε προμηθευτές εκτός των συνόρων της για να καλύψει τις ενεργειακές τις ανάγκες (περίπου 270 δισ. ευρώ για πετρέλαιο και 40 δισ. ευρώ για φυσικό αέριο).

Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι για την «ενεργειακή σύγκλιση» απαιτείται υψηλής τεχνολογίας δίκτυο, ικανό να μεταφέρει, φερ' ειπείν, ενέργεια που παράγεται από αιολικά κέντρα του βορρά και από εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας στο νότο σε αστικά κέντρα όπως το Παρίσι ή την Πράγα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την κατάρτιση του κειμένου, η Γαλλία πίεσε να χρησιμοποιηθεί διατύπωση που θα ευνοήσει την πυρηνική βιομηχανία της, όπως και η Πολωνία σχετικά με σχιστολοθικό φυσικό αέριο, όπως αναφέρει το Reuters.