Την κατάργηση της διάταξης που απαιτεί αναγγελία της πρόσληψης εργαζομένων στο ΣΕΠΕ ζητά η ΕΣΕΕ, μιλώντας για εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρο. Μάλιστα με πρόσφατη ρύθμιση το διάστημα που δίνεται στην επιχείρηση για να δηλώσει την πρόσληψη περιορίστηκε στη μία ημέρα από τις 15 ημέρες που ίσχυε προηγουμένως.

Σύμφωνα με το in.gr, στόχος του μέτρου αυτού, σύμφωνα με τους νομοθέτες, είναι η πάταξης της αδήλωτης εργασίας.

Η ΕΣΕΕ όμως δεν αποδέχεται ότι αυτό θα επιτευχθεί υποστηρίζοντας ότι επί της ουσίας «ο παράνομος θα συνεχίσει να παρανομεί μέχρι να συλληφθεί, ενώ ο νόμιμος θα επιβαρυνθεί με ένα ακόμη γραφειοκρατικό άγχος, της αυθημερόν αναγγελίας», αφού απειλείται με πρόστιμα αν δεν το κάνει.

Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ζητά την κατάργηση της διάταξης της αναγγελίας υπό όλες τις χρονικές μορφές της, είτε της αυθημερόν είτε της δεκαπενθήμερης.

Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ σε επιστολή της προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρει ότι με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 3996/2011, άλλαξε ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την αναγγελία των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ενώ το άρθρο 10 ν. 3846/2010 αρχικά προέβλεπε ότι η επιχείρηση που προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους υποχρεούται να καταθέσει στο ΣΕΠΕ τα στοιχεία τους εντός 15 ημερών, με την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 3996/2011 οι 15 ημέρες «μηδενίζονται» και πλέον ο εργοδότης που προσλαμβάνει νέο εργαζόμενο υποχρεούται να καταθέσει τα στοιχεία του την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν.

«Αδυνατούμε να αντιληφθούμε τη λογική της νέας ρύθμισης. Ενώ καταρχήν δημιουργεί τον εντυπωσιασμό του σημαντικού εργαλείου καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, εντούτοις δεν είναι παρά μία άχρηστη και κενή περιεχομένου επιπλέον γραφειοκρατική υποχρέωση που φορτώνεται στην πλάτη των επιχειρήσεων» αναφέρει η ΕΣΕΕ.

Επί του προκείμενου, όπως σημειώνει η Συνομοσπονδία, κάθε νομοταγής επιχείρηση, που δεν χρησιμοποιεί αθέμιτα και παράνομα την αδήλωτη εργασία, έχει από το νόμο υποχρέωση να συμπληρώνει αυθημερόν της πρόσληψης του νέου εργαζόμενου το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ.

Το Βιβλίο αυτό ήταν και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και μπορούν να το ζητήσουν όποτε θέλουν στα πλαίσια του ελέγχου, προσθέτει.

«Αφού λοιπόν υφίσταται αυτή η υποχρέωση, ποιος ο λόγος να φορτώσουμε ένα ακόμη διοικητικό βάρος στην επιχείρηση, από την οποία ζητούμε να κυνηγάει πλέον την αυθημερόν προθεσμία; Η παράνομη επιχείρηση που προσλαμβάνει νέο εργαζόμενο δεν θα σκοτιστεί να συμπληρώσει ούτε το Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ και φυσικά δεν θα προχωρήσει σε καμία αναγγελία, είτε σε δεκαπέντε ημέρες, είτε σε μία.»

»Εν συντομία, ο παράνομος θα συνεχίσει να είναι παράνομος μέχρι να συλληφθεί, ενώ ο νόμιμος θα επιβαρυνθεί με ένα ακόμη γραφειοκρατικό άγχος, της αυθημερόν αναγγελίας» τονίζει η ΕΣΕΕ.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνει από τους εμπορικούς συλλόγους όλης της χώρας, η αγορά θεωρεί το μέτρο ως εισπρακτικό, καθώς θεωρείται αδύνατη η πλήρης ανταπόκριση της κάθε μικρής επιχείρησης στην αυθημερόν υποχρέωση αναγγελίας, οπότε και εκτιμάται ότι -εύκολα και γρήγορα- θα επιβαρύνεται με όλα τα πρόστιμα, που προβλέπει ο νέος νόμος 3996/2011 για το ΣΕΠΕ.