Ισχύει το πρόστιμο των 20.000 ευρώ, που επέβαλλε στην ΔΕΗ ο Περιφερειάρχης Κρήτης για ρύπανση της θάλασσας στα Λινοπεράματα Ηρακλείου, καθώς ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η επιχείρηση.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης κ.Σταύρος Αρναουτάκης, στις 22 Ιουνίου2011 επέβαλλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην ΔΕΗ A.E. «για την απόρριψη στο περιβάλλον μη αποτελεσματικά επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (αυξημένη συγκέντρωση φαινολών) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων με αποτέλεσμα να προκληθεί ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.» Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε συμβεί το 2009.

Στις 15 Ιουλίου 2011, η ΔΕΗ κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μακροσκελή προσφυγή κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη, ζητώντας την ακύρωση του προστίμου για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων πως επρόκειτο για έκτακτο και στιγμιαίο γεγονός για το οποίο δεν ευθυνόταν ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Όμως ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.Θανάσης Καρούντζος με μια , επίσης μακροσκελή απόφαση, έκρινε πως « ο Περιφερειάρχης Κρήτης ενέργησε νόμιμα, κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης του, παρά τα όσα αβάσιμα, περί του αντιθέτου, ισχυρίζεται η προσφεύγουσα εταιρία, γι΄ αυτό. Απορρίπτουμε την από 15-7-2011 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) που στρέφεται κατά της οικ. 46509/18858/22-6-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.»

Δείτε εδώ την απόφαση του κ.Καρούντζου με όλες τις λεπτομέρειες και της προσφυγής της ΔΕΗ