Για τα κριτήρια αναστολής λειτουργίας των Παραρτημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε όλη τη χώρα, που θα προκύψει στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των μονάδων του Ιδρύματος, ενημερώνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνης, το Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη, με έγγραφό του.

Ειδικότερα, ο κ. Κουτρουμάνης προαναγγέλλει το μαζικό κλείσιμο παραρτημάτων του ΙΚΑ σε όλη τη χώρα, αποσαφηνίζοντας μάλιστα τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αναστολή της λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Η Διοίκηση του ΙΚΑ, με αίσθημα ευθύνης προσπαθεί, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, να αντιμετωπίσει προβλήματα αποτελεσματικής λειτουργίας, αλλά και δαπανών που προκαλούνται από το σημερινό οργανωτικό σχήμα. Ένα από τα μέτρα αυτά αποτελεί η αναδιοργάνωση των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. προς την κατεύθυνση της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζει την περιφερειακή παρουσία του σε κάθε νομό και συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, εξετάζει το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας ορισμένων Παραρτημάτων. Η επιλογή των Παραρτημάτων για τα οποία αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας τους, γίνεται με κριτήρια:
- Τον αριθμό των ασφαλισμένων / δικαιούχων περίθαλψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
- Τον αριθμό των συναλλαγών στον τομέα των παροχών ασθενείας και στο μητρώο ασφαλισμένων κάθε παραρτήματος.
- Τον αριθμό Εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων & οικοδομών).
- Την ύπαρξη όμορων Μονάδων Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
- Την ύπαρξη ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου μπορούν να εκτελεσθούν πολλές από τις εργασίες που σήμερα εκτελούνται στα Παραρτήματα.
- Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός εξαιτίας των διοικητικών περιορισμών στην έκδοση των πράξεων (υπογραφή-οριστικοποίηση από Προϊστάμενο, ασυμβίβαστο ιδιοτήτων υπολόγου & διατάκτη κλπ).

Για τη λήψη της οριστικής απόφασης συνεκτιμώνται:
- Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης που Θεσπίζεται με το ν. 3852/10 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
- Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και πι τοπικές συνθήκες (συγκοινωνίες, οδικό δίκτύο κ.λ.π.).

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις που σύντομα θα τεθούν σε εφαρμογή, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Συγκεκριμένα:

• Με την κατάργηση των ασφαλιστικών ορίων οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για θεώρηση βιβλιαρίων ασθένείας και λήψη παροχών ασθένειας.
• Οι παροχές ασθένειας καταβάλλονται στους ασφαλισμένούς μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών από 06/06/11.
• Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης έχει καταργηθεί από 8/6/11 ως δικαιολογητικό για λήψη παροχών από τον ΟΑΕΔ, τον Οργανισμό Εργατικής κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. ενώ επίκειται η κατάργησή του για νομιμοποίηση αλλοδαπών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Περιφέρειες). Οι υπηρεσίες αυτές θα αντλούν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ιστορία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (διαλειτουργικότητα).

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα ika.gr για την ασφάλισή τους (δυνατότητα εκτύπωσης του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης). Σήμερα η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη από την εθνική διαδικτυακή πύλη ermis.gοv. Οι εργοδότες. σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο (ν. 3863/2010). Θα καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος και όχι μέσω των Υποκαταστημάτων- Παραρτημάτων του ΙΚΑ¬- ΕΤΑΜ.