Μείωση κατά 31,2% παρουσίασε ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Αυτοκινήτων του Β΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2010, έναντι μείωσης 35,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών του Β΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με το δείκτη του Α΄ τριμήνου 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%, έναντι μείωσης 11,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010.

Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Εμπόριο Αυτοκινήτων του Β΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 35,5%, έναντι μείωσης 41,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Εμπόριο Αυτοκινήτων του Β΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Α΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 1,6%, έναντι μείωσης 17,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr.