Συνάντηση με τα μέλη των σχολικών επιτροπών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είχε ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη οι δύο σχολικές επιτροπές – πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια – που συγκροτούνται στους Δήμους αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα λειτουργικά θέματα των σχολείων.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ελλιπή χρηματοδότηση των σχολείων. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ πέρυσι η συνολική χρηματοδότηση που είχε δοθεί για τα σχολεία των τριών πρώην Δήμων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού ανερχόταν συνολικά στις 505.000€ φέτος η συνολική χρηματοδότηση για τα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ανέρχεται μόλις στις 120.000€.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα οι Δήμοι καλούνται να ανταποκριθούν και στις νέες πρόσθετες αρμοδιότητες που με τον Καλλικράτη περιήλθαν σε αυτούς από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αγγίζοντας μια αύξηση της τάξης του 50%, όπως τις βαριές κατασκευές και τις συντηρήσεις των σχολικών μονάδων.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή προς τα αρμόδια Υπουργεία και στο κοινό διεκδικητικό πλαίσιο που πρέπει να προωθηθεί από τα επερχόμενα νέα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης για το συγκεκριμένο θέμα.

Τέλος, συζητήθηκε ο προγραμματισμός για τη νέα σχολική χρονιά και οι προτεραιότητες που τίθενται σε ό,τι αφορά επικείμενες δράσεις των σχολείων, ενώ αποφασίστηκε η μείωση των λειτουργικών τους δαπανών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, με δεδομένη την έλλειψη χρηματοδότησης.