Συνολικά εννέα κατηγορίες εργασιών «καλύπτει» η αμοιβή με το εργόσημο που «κυκλοφορεί» από σήμερα μέσω των ΕΛ.ΤΑ., καταργώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ασφάλιση των κατ' οίκον αλλά και σε αγροτικές εργασίες απασχολουμένων.Με βάση το νόμο, με κουπόνι εργασίας μπορούν να πληρώνονται και να ασφαλίζονται οι κατ΄ οίκον απασχολούμενοι είτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία είτε υπηρεσίες σε έναν ή σε περισσότερους εργοδότες την ίδια μισθολογική περίοδο, καθώς και οι απασχολούμενοι ως «εργάτες γης».

Οι 9 κατηγορίες υπηρεσιών είναι:

1. Οικιακή καθαριότητα.

2. Κηπουρικές εργασίες.

3. Μικρο-επισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.

4. Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.

5. Φύλαξη και μεταφορά νηπίων και βρεφών.

6. Παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

7. Αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

8. Νοσηλευτική φροντίδα (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).

9. Ολες οι αγροτικές εργασίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Eισφορές

Το εργόσημο, όπως το παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα η «Η», είναι μια δίπτυχη επιταγή που ενσωματώνει τόσο την αμοιβή όσο και τις εισφορές που αναλογούν και είναι 20% στο ΙΚΑ και 10% στον ΟΓΑ. Στο εργόσημο αναγράφονται, συγκεκριμένα:

Το ταμείο στο οποίο ασφαλίζεται ο περιστασιακά απασχολούμενος (ΙΚΑ ή ΟΓΑ).

Ένας μοναδικός αριθμός (για την αποφυγή έκδοσης πλαστών κουπονιών).

Τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).

Η ονομαστική αξία του κουπονιού που αγοράζει ο εργοδότης (το ελάχιστο ποσό είναι 5 ευρώ) και οι ασφαλιστικές εισφορές σε ευρώ οι οποίες αναλογούν και παρακρατούνται αυτόματα.

Η ημερομηνία έκδοσης του κουπονιού.

Τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ).

Η ημερομηνία λήξης (έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο εργόσημο).

Το πληρωτέο ποσό που θα εισπράττει για την απασχόληση και την ασφάλισή του ο εργαζόμενος.

Το ένα αντίτυπο θα το λαμβάνει ο εργαζόμενος (ώστε να εισπράξει την αμοιβή του) και το δεύτερο, στο οποίο θα υπογράφει ο εργαζόμενος, θα το κρατά ο εργοδότης.

Τα κίνητρα

Ο εργοδότης που πληρώνει με εργόσημο καταβάλλει μειωμένες εισφορές σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει για όσους υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ (οι εισφορές ξεπερνούν το 40%), απαλλάσσεται από κάθε κύρωση για παράνομη απασχόληση και θα μπορεί να εκπίπτει από τη σχετική δαπάνη κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα.

Σύμφωνα με την "Ημερησία", ο εργαζόμενος - αμειβόμενος με εργόσημο θα μπορεί να εκπίπτει κατά το 1/3 από τις εισφορές του φορολογητέου εισοδήματος και θα έχει ασφαλιστική «κάλυψη» για παροχές ασθένειας εφόσον η μηνιαία αμοιβή του είναι 839,25 ευρώ (το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη). Αν ασφαλίζεται με αμοιβή που υπολείπεται κατά μήνα το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, θα πρέπει να έχει 150 ημέρες εργασίας είτε στο προηγούμενο έτος είτε στο τελευταίο 15μηνο (εξαιρουμένων των ημερών εργασίας του τελευταίου τριμήνου).

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των αμειβομένων με εργόσημα, ο νόμος προβλέπει ότι «δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από αυτές που προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη» και έως 30 ημέρες το μήνα ή 360 το χρόνο. Δεν έχουν, όμως, εκδοθεί, ακόμη οι σχετικές εγκύκλιοι και οι αποφάσεις από τα ταμεία.

Από τις 20 Σεπτεμβρίου εργόσημα θα διαθέτουν στους ενδιαφερομένους και οι τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank.