Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι κενώθηκαν τέσσερις (4) θέσεις αναπηρικών περιπτέρων στο Δήμο Χανίων.

1) Πλατεία 1866 (Δυτική πλευρά) πρώην ιδιοκτήτης, Παπαδάκη Ελευθερία χήρα Αντωνίου (μισθωμένο μέχρι 30/11/2011).

2) Όθωνος 16 Λενταριανά (έξωθεν Γ΄΄ Παιδικού Σταθμού), πρώην ιδιοκτήτης Μαυρογένη Σοφία χήρα Σταματίου.

 3) Κουντουριώτη και Δούκα πρώην ιδιοκτήτης Κουτσάκης Γεώργιος (μισθωμένο μέχρι 20/6/2015).

4) Τζανακάκη 3 πρώην ιδιοκτήτης Γαβριλάκη Ζαμπία (μισθωμένο μέχρι 31-12-2011).

Έπειτα απ΄ αυτό καλούνται τυχόν δικαιούχοι:

1) ανάπηροι πολέμου (1940-41),

2) ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης,

3) στρατιωτικοί ανάπηροι ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944,

4) ανάπηροι αγωνιστές Αντιδικτατορικού Αγώνα (Ν 1543/1985),

5) ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού Ν. 1863/1989,

6) ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού Ν.812/1943, όπως αυτό ισχύει σήμερα και

7) ανάπηροι αμάχου πληθυσμού Ν.1863/1989, καθώς και τα θύματα των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη να υποβάλουν στο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Χανίων σχετική αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 14/9/2011 έως και 30/9/2011.

Όλοι οι παραπάνω είναι δικαιούχοι, εφόσον λαμβάνουν πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν έχουν αποκατασταθεί με γεωργικό ή κτηνοτροφικό κλήρο. Επίσης θα πρέπει να έχουν πενταετή, μόνιμη κατοικία στο Δήμο Χανιών, εξαιρέσει των εχόντων 100% αναπηρία, να μην υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Δημόσια Επιχείρηση και Οργανισμό Κοινής Ωφελείας), ούτε να λαμβάνουν σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ’ αυτόν, να μην έχουν εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσόν των 12.000€ ετησίως (στο όριο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση).

Επίσης οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει, την τελευταία τριετία, να έχουν παραιτηθεί ή στερηθεί άλλης άδειας περιπτέρου ή κυλικείου, συνέπεια ανάκλησης, με δική τους υπαιτιότητα.