Σε 1,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο 8μηνο σε 126.411 τεμάχια και σε αξία στα 1,53 δισ. ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία σε 153,6 εκατ.ευρώ και σε τεμάχια σε 15.121, σημειώνοντας μείωση 60,90% και μείωση 3.06% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ίδιου έτους. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν μείωση 24,18% όσον αφορά τα τεμάχια και 19,7% σε σχέση με τα ποσά.

Τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011 η αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε σε 157 εκατ. ευρώ.

Οι απλήρωτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, συναλλαγματικές τον Αύγουστο του 2011 ανήλθαν σε τεμάχια σε 13.508 και σε αξία σε 22,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,76% και 20,43% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 παρουσίασαν μείωση 0,71% όσον αφορά τα τεμάχια και και αύξηση 4,35% όσον αφορά την αξία