Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθυστερήσει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τη βοήθεια των κρατών προς τις τράπεζες μετά το τέλος του 2011, εξαιτίας των αυξανόμενων πιέσεων των αγορών, όπως ανέφερε ο Joaquin Almunia, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή έθετε όρους στο μέγεθος των ποσών που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις από τα κράτη, αλλά χαλάρωσε αυτούς τους κανόνες μετά την κρίση του 2008, με τον Almunia να έχει σημειώσει πως αυτοί οι κανόνες θα εφαρμοστούν ξανά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, ο Επίτροπος μιλώντας στο συνέδριο Eurofi στην Πολωνία, ανέφερε πως θα προτείνει την καθυστέρηση εφαρμογής αυστηρότερων κανόνων.

«Δεν θα ήταν ασφαλές» να εισάγουμε αυστηρότερους κανόνες με το υφιστάμενο κλίμα στις αγορές, τόνισε.

«Έχουμε προετοιμάσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, που αφορά νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Έως το καλοκαίρι η πρόθεσή μου ήταν να εισάγουμε το νέο πλαίσιο στο ξεκίνημα του επόμενου έτους, υποθέτοντας πως οι αγορές θα έχουν ομαλοποιηθεί μέχρι τότε», συμπλήρωσε ο Almunia.

«Ωστόσο, δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών δεν θα ήταν ασφαλές να εφαρμόσουμε τόσο σύντομα το νέο καθεστώς. Η κατάσταση επιβάλλει την επέκταση των διευκολύνσεων. Αυτό θα προτείνω», κατέληξε.