Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων επισκέπτονται από τις 19-22/9/2011 επιστήμονες από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών του Πεκίνου με επικεφαλής τον Δρ. Ning Yu, Διευθυντή της Εταιρείας Ανάπτυξης της Ελαιοκομίας στην Κίνα, προερχόμενοι από το Ισραήλ.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η εκπαίδευσή τους σε θέματα γενετικής βελτίωσης της ελιάς, φυσιολογίας της άνθησης-καρπόδεσης, μηχανισμών αντοχής στην έλλειψη νερού και αλατότητας και στις καινοτόμες πρακτικές άρδευσης, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τρίτους του Ινστιτούτου.

Η Κίνα αν και κάνει προσπάθειες για την ανάπτυξη της ελαιοκομίας από το 1970, μετά από 40 χρόνια η έκταση που καλλιεργείται δεν ξεπερνά τα 250.000 στέμματα με πάρα πολύ μικρή παραγωγή ανά φυτό λόγω αντίξοων συνθηκών κατά την άνθηση-καρπόδεση.